Клауд NAT gateway
Влезен/излезен Интернет за серверите во приватна мрежаПодесување со
неколку клика


Port
forward


Влезни/излезни
конекции


Бесплатна клауд
приватна мрежа


Конекција од
висока класа


Disaster
recovery

Пакети и цени 
Клауд NAT Gateway
Клауд NAT Gateway овозможува влезни и излезни конекции преку Интернет, за вашите виртуелни сервери кои имаат само приватни IP адреси.
Серверите пристапуваат на Интернет со рутирање на сообраќајот преку NAT gateway рутер. Опционално, серверите може да примаат влезни конекции од Интернет користејќи ја port forward функционалноста.
Одлично решение за избегнување на трошоците за користење на јавна ИП адреса, но и повеќе од тоа.
Овозможува позадински апликации да излагаат на Интернет, на пример за инсталација или ажурирање на библиотеки, без да бидат изложени на јавен пристап. Обезбедува јавен пристап до апликации поставени позади NAT на точно одредени порти, што придонесува за смалување на полето зa хакерски упад.
ПакетВкупен протокМесечен надомест
(без ДДВ 18%)
 
CNAT-5050/50 MbpsВклучена€ 6
CNAT-100100/100 MbpsВклучена€ 10
CNAT-500500/500 MbpsВклучена€ 60
CNAT-10001000/1000 MbpsВклучена€ 100
CNAT-20002000/2000 MbpsВклучена€ 180
Нарачај клауд nat gateway
  Назад кон листа на пакети
 
Предности на Interspace NAT Gateway 
Секој од нашите клиенти кои ќе нарачаат Клауд NAT Gateway услуга, добиваат дедициран рутирачки систем со дедицирана јавна IPv4 адреса, кој автоматски ќе биде инсталиран, подесен и континуирано одржуван од Interspace.

Нашиот безбеден контролен панел My Interspace е наполнет со есенцијални алатки за брзо и едноставно управување на вашата Kлауд NAT Gateway услуга.

Interspace клауд платформата базира на модерна клауд инфраструктура спремна за хостирање на апликации од критична важност за бизнисот. Високо стручен тим работи 24/7 за да осигура беспрекорно функционирање и брза техничка поддршка.
Interspace е телеком провајдер и една од нашите главни услуги е обезбедување Интернет од највисока класа. Корисниците на Вашите услуги ќе имаат добивка од ова, бидејќи без разлика каде се лоцирани тие ќе имаат брз пристап до Вашите сервери преку нашaта мрежа дизајнирана за најквалитетни конекции.

Од глобалните провајдери ги истакнуваме директните врски со Lumen (ex CenturyLink/Level3) и Arelion (ex TeliaCarrier) кои се на првите две места на глобалната ранг листа asrank.caida.org, и Hurricane Electric кој е во топ 5. Со овие врски, виртуелните сервери влегуваат директно во јадрото на Интернет мрежата преку само еден провајдерски рутер.

Имаме директни врски со повеќе регионални и локални провајдери, како и со специјализирани провајдери, вклучувајќи ги Google, Cloudflare, Amazon и Facebook. Присутни сме во Интернет менувачници, како во европската менувачница DATAIX, македонската менувачница IXP.MK и бугарската менувачница BIX, преку кои се поврзуваме со голем број на Интернет и хостинг провајдери. Овие врски обезбедуваат значително подобар проток и латенција, бидејќи сообраќајот се рутира директно наместо преку глобални провајдери.

Interspace поседува сопствена регионална мрежа која функционира во редундантна топологија, со два поголеми прстени на релација Македонија - Бугарија - Србија - Словенија - Хрватска - Босна - Црна Гора - Косово - Македонија и Македонија - Грција - Бугарија - Македонија. Имаме три поголеми точки на присуство со рутирачка опрема надвор од Македонија во дата центри во Белград, Софија и Атина. Преку оваа мрежа се поврзуваме со наведените провајдери директно во нивната најблиска точка во регионот, преку повеќе гео независни супер брзи DWDM линкови.
Клауд приватна мрежа е бесплатна Layer 2 етернет мрежа, изолирана и дедицирана само за една организација. Во оваа мрежа, вашите виртуелни приватни сервери, дедицирани сервери и метро етернет точки можат да комуницираат директно преку приватни IP адреси. Нема дополнителен надомест и месечни ограничувања за пренос на податоци во оваа мрежа.

Дополнително, индивидуален компјутер од каде било во светот може безбедно да пристапи до клауд приватната мрежа користејќи ја нашата Клауд VPN услуга.

Генијалноста е во тоа што серверите кои нема потреба да се пристапуваат директно преку Интернет може да имаат само приватна IP адреса, како дата бази, околина за развој и други позадински сервиси. Ова ви обезбедува дополнителна заштита од напади преку Интернет и намалување на трошоците бидејќи не плаќате за јавна IPv4 адреса.

Имате слобода сами да ги изберете приватните IP адреси за секој виртуелен приватен сервер. Можете дополително да ја прилагодите мрежата со креирање на повеќе приватни IP сабнети за да ги групирате серверите во различни мрежни сегменти.
Interspace работи во согласност со највисоките стандарди и се придржува до строги процедури, редовно валидирани преку сертификации, како што е наведно подолу:

 • ISO 27001: Сертификат за нашиот систем за управување со информатичка безбедност.
 • ISO 20000-1: Сертификат за управувачки процеси за ефективна испорака на IT услуги.
 • ISO 22301: Сертификат за обезбедување на континуитет во работењето во случај на инцидент или катастрофа.
 • ISO 9001: Сертификат за нашиот систем за управување со квалитет.
 • ISO 14001: Сертификат за одговорно управување со животната средина.
 • Лиценца А за проектирање: Највисоко ниво на акредитација за проектирање на фибер оптичка инфраструктура.
 
 
ДАТА ЦЕНТАР ИНФРАСТРУКТУРА
Нашите дата центари базираат исклучиво на највисока класа на опрема од признаени вендори, бидејќи како основен бизнис опслужуваме системи со критично ниво на важност. Не користиме економичен хардвер или рачно склопени сервери.

Серверите и повразните системи од клауд платформата се хостираат во наши дата центри, со што имаме целосна контрола за обезбедување на постојан квалитет и осигурување на достапност 24/7/365. Примарните дата центри се лоцирани во Скопје, а disaster recovery дата центарот е лоциран на безбедна далечина на 100км од Скопје.

Каратеристики на дата центрите
 • Електричен систем
  Дупли-одвоени електрични приклучоци (А+Б) до секој ормар, кои се заштитени со одвоени (A+B) УПС системи. Заштитено редундантно напојување со (A+B) агрегатски системи. Трансформаторот на струја во објектот е приклучен на главната електрична станица со две георгафски одвоени линии.
 • Систем за ладење
  Редундантни системи за ладење од дата центар класа, кои одржуваат оптимална температура за да системите имаат максимални перформанси и доверливост. Изолација на ладен коридор, за зголемување на ефикасноста на ладењето со насочување на студениот воздух таму каде што е најпотребен.
 • Заштита од пожар
  Повеќе-зонски систем за детекција на пожар. Систем за автоматско гасење на целата просторија оддеднаш со користење на чисти супстанци. Вратата и електричните кабли се сертифицирани за 90 минутна издржливост на оган.
 • Заштита од протекување и влага
  Автоматизиран систем за детекција протекување течности во дата центарот. Автоматизирани одвлажнувачки системи за регулирање на влажноста на воздухот.
 • Физичка заштита
  24 часовно обезбедување на зградата од сертифицирана агенција. Постојан видео надзор низ просториите во објектот.
 • Мрежна и кабелска инфраструктура
  Mрежна инфраструктура од последна генерација со терабитен капацитет. Повеќе целосно одвоени влезови за оптички кабли во комлексот и во самиот дата центар.
 • Про-активен мониторинг
  Сеопфатен мониторинг кој ги покрива сите аспекти на инфраструктурата, вклучувајќи сервери, мрежни уреди и конекции, системи за ладење, електрични системи и други елементи. Внатре во самите уреди мониторираме процесори, дискови, вентилатори, температура, напојувања, јачина на оптички сигнал и многу други компоненти. Ова ниво на мониторинг ни овозможува брзо да детектираме и решиме проблеми кои можат да настанат, пред да ги афектираат корисниците.
ПАСИЈА ДА СЕ РАБОТИ НАЈДОБРО
 • Највисока класа

  Посветени за беспрекорни услуги од највисока класа, обезбедени исклучиво преку системи од највисок квалитет.

 • Најдобри цени

  Најдобри цени за категорија на перформанси. Прилагодени услови за вашата компанија.

 • Корисниците во преден план

  Врховна посветеност за одржување на задоволството на клиентите на највисоко ниво.

 • Водечки модел за SLA

  SLA осигуран со 24/7 проактивен мониторинг за осигирување висока достапност за операции од критична важност.

 • 24/7/365

  Директен и брз контакт во било кое време со лица од продажба и техника дедицирани за вашата компанија.

 • Во 2020-2022 Interspace имплементираше проект за иновативни дата центар технологии. Проектот беше поддржан од Фондот за иновации и технолошки развој.

 
Препораки за клауд услуги 
Групацијата ОНЕ, вклучувајќи ги институциите ОНЕ Лизинг, ОНЕ Финанце, ОНЕ Ауто и ОНЕ Рентал, е бизнис кој се гради врз принципите на посветеност, експертиза, иновации и ефикасност. Во нашето работење користиме клауд виртуелни сервери за различни апликации кои ги користат нашите вработени и клиенти.

Сите наши виртуелни сервери ги префрливме од Amazon Web Services (AWS) во Interspace. Тоа навистина ни помогна да се справиме со зголемените трошоци предизвикани од потребите за сервери со поголем капацитет. Едноставноста на веб панелот за управување, во комбинација со алатките за заштите на податоците на безбедна далечна (disaster recovery) и исклучителните перформанси на серверите, ни влева сигурност дека нашите бизнис процеси имаат стабилна ИТ инфраструктура.
PrimePoint Partners е водечка консултантска компанија за менаџмент во Западен Балкан, специјализирана за имплементација на програми за економски развојни програми со високо влијание, стратешко советување, бизнис развој и достап до финансии.

Ние ги користиме клауд виртуелните сервери на Interspace за нашиот обемен систем за документација, алатки за соработка и проект менаџмент, како и приватни online состаноци. Исто така, ја користиме клауд метро услугата на Interspace која ни овозможува да ги соединиме нашите канцеларии во Македонија (Скопје, Охрид) и Црна Гора (Подгорица) во една обединета канцелариска мрежа.

Стабилноста на нивните системи ни овозможува сервисите кои ги користиме да се постојано во функција. Нивната технологија за заштита на податоци ни овозможува да активираме disaster recovery како и дневни резервни копии со еден клик.

Нашето искуство со клауд услугите на Interspace е апсолутно позитивно. Interspace поседува високо ниво на професионализам што е од витално значење за сложените процеси кои ги спроведуваме и квалитетот на услуги кој го обезбедуваме на нашите клиенти.
Македонската радио телевизија (МРТ) е јавен радиодифузен сервис, кој има повеќе од 700 вработени и соработници кои секојдневно работат на производство и емитување на радио и ТВ програми од сите жанрови.

МРТ ја користи клауд и онлајн видео платформата на Interspace за нашите сервиси за прикажување онлајн содржини во живо и on-demand. Клауд решението вклучува сервери што се протегаат на 3 континента, со архитектура за приказ на содржина по најниска латенција врз основа на геолокација на посетителите и автоматска репликација за заштита на податоците.

Стотици илјади видеа, како и 12 ТВ и радио канали, беспрекорно се стримуваат преку клауд сервери на Interspace. Содржините се прикажуваат со највисок квалитет, без разлика од каде се поврзуваат гледачите и каков е квалитетот на нивната Интернет конекција.

Interspace платформата автоматски ги прави сите работи во позадина, вклучувајќи енкодирање во повеќе резолуции и дистрибуција на истата содржината од повеќе сервери, овозможувајќи на нашите сервиси беспрекорно да стримуваат содржина до илјадници истовремени гледачи. Нашите администратори се многу задоволни од тоа колку е платформата едноставна за користење, а сепак обезбедува толку сложени процеси во позадина.
Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) е највисока национална научно-творечка установа основана во 1967 год. МАНУ има издадено илјадници научни трудови од сите сфери на науката и уметностите.

За потребите за напредна дигитализација и заштита на електронските бази на податоци, во 2017 година МАНУ ја избра клауд платформата на Interspace. До денес остануваме клиенти на Interspace бидејќи имаме само позитивно искуство, особено со стабилноста на системите, неверојатната техничка поддршка и едноставните веб алатки за управување.
 
Нашата веб страна користи колачиња. Ако продолжите со нејзино користење, се согласувате да користиме колачиња и ги прифаќате нашите Правни информации.    Разбирам