Клауд VPN
Безбедна конекција до вашата клауд приватна мрежа со неколку кликаVPN клиенти
за сите ОСи


Подесување со
неколку клика


Напредна VPN
технологија


Бесплатна клауд
приватна мрежа


Конекција од
висока класа


Disaster
recovery

 
Клауд VPN
Клауд VPN овозможува индивидуални компјутери да се поврзуваат безбедно со вашата клауд приватна мрежа од било каде во светот. Откако ќе се поврзат, тие можат да пристапат до било кој од вашите виртуелни приватни сервери, дедицирани сервери и метро Етернет точки користејќи ги нивните приватни IP адреси.
Генијалноста е што може повеќе корисници да пристапуваат до сите сервери во вашата клауд приватна мрежа преку само една Клауд VPN услуга. Друга добивка е што може да имате сервери само со приватна IP, а сепак сервисите да ви се пристапуваат преку Интернет.
Совршена можност за провајдери на CRM, ERP и слични услуги, кои сакаат да ги заштитат своите податоци од јавна изложеност, а сепак да овозможат безбеден кориснички пристап за нивните клиенти преку Интернет. Идеално решение за безбедно поврзување на телеработници со корпоративни апликации од далечена локација.
Нашето VPN решение е исклучително лесно за употреба. Креирате корисници во контролниот панел, потоа тие подесуваат VPN клиент на нивниот компјутер со детали за пристап кои им ги праќате.
ПакетТунели / кориснициЈавна дедицирана
IPv4 адреса
Месечен надомест
(без ДДВ 18%)
 
CVPN-1010Вклучена€ 6
CVPN-2020Вклучена€ 10
CVPN-5050Вклучена€ 25
CVPN-100100Вклучена€ 45
CVPN-200200Вклучена€ 80
CVPN-300300Вклучена€ 110
Нарачај клауд впн
  Назад кон листа на пакети
 
Предности на Interspace клауд VPN 
Нашето VPN решение е исклучително лесно за употреба. Креирате корисници во контролниот панел, потоа тие подесуваат VPN клиент на нивниот компјутер со детали за пристап кои им ги праќате. VPN клиентот креира безбеден тунел меѓу компјутерот и клауд приватната мрежа, шифрирајќи ги податоците кои патуваат преку Интернет.

Вашите корисници не мораат ништо да инсталираат, бидејќи има вградени VPN клиенти во Windows, MAC OS, Linux, iOS и Android кои безпрекорно функционираат со нашата технологија.

Клауд VPN услугата базира на VPN технологија која користи комбинација од IKEv2 и IPSec, осигурувајќи безбедност и брза конекција. IKEv2 е напреден протокол за шифрирање и автентикација развиен од Cisco и Microsoft. Во комбинација со IPSec, IKEv2 нуди уште поголема безбедност, резултирајќи во еден од најдоверливите VPN протоколи достапни денес.
Откријте го потенцијалот на My Interspace, нашиот безбеден контролен панел кој се користи за брзо и едноставно управување на вашите клауд ресурси. Уживајте во интиутивен кориснички интерфејс наполнет со есенцијални алатки за Kлауд ВПН, како: креирање/бришење корисници, менување на податоци за пристап, подесување приватен IP опсег за VPN клиенти, листа на активни VPN сесии, терминирање на активна сесија, управување со клауд приватната мрежа, мониторинг систем и повеќе!

Interspace клауд платформата базира на модерна клауд инфраструктура спремна за хостирање на апликации од критична важност за бизнисот. Високо стручен тим работи 24/7 за да осигура беспрекорно функционирање и брза техничка поддршка.
Секој од нашите клиенти кои ќе нарачаат Клауд VPN услуга, добиваат дедициран виртуелен VPN систем со дедицирана IP адреса, кој автоматски ќе биде инсталиран, подесен и континуирано одржуван од Interspace.

Напредната технологија која ја користиме за VPN базира на употреба на јавен домен со валиден јавен SSL сертификат за шифрирање на комуникацијата. Нашата клауд платформа автоматски креира таков домен само за вашиот VPN систем и инсталира/обновува официјален јавен SSL сертификат за него, сето ова бесплатно, целосно елиминирајќи ја потребата вие тоа рачно да го правите.
Клауд приватна мрежа е бесплатна Layer 2 етернет мрежа, изолирана и дедицирана само за една организација. Во оваа мрежа, вашите виртуелни приватни сервери, дедицирани сервери и метро етернет точки можат да комуницираат директно преку приватни IP адреси. Нема дополнителен надомест и месечни ограничувања за пренос на податоци во оваа мрежа.

Дополнително, индивидуален компјутер од каде било во светот може безбедно да пристапи до клауд приватната мрежа користејќи ја нашата Клауд VPN услуга.

Генијалноста е во тоа што серверите кои нема потреба да се пристапуваат директно преку Интернет може да имаат само приватна IP адреса, како дата бази, околина за развој и други позадински сервиси. Ова ви обезбедува дополнителна заштита од напади преку Интернет и намалување на трошоците бидејќи не плаќате за јавна IPv4 адреса.

Имате слобода сами да ги изберете приватните IP адреси за секој виртуелен приватен сервер. Можете дополително да ја прилагодите мрежата со креирање на повеќе приватни IP сабнети за да ги групирате серверите во различни сегменти.
Interspace е телеком провајдер и една од нашите главни услуги е обезбедување Интернет од највисока класа. Корисниците на Вашите услуги ќе имаат добивка од ова, бидејќи без разлика каде се лоцирани тие ќе имаат брз пристап до Вашите сервери преку нашaта мрежа дизајнирана за најквалитетни конекции.

Од глобалните провајдери ги истакнуваме директните врски со Lumen (ex CenturyLink/Level3) и Arelion (ex TeliaCarrier) кои се на првите две места на глобалната ранг листа asrank.caida.org, и Hurricane Electric кој е во топ 5. Со овие врски, виртуелните сервери влегуваат директно во јадрото на Интернет мрежата преку само еден провајдерски рутер.

Имаме директни врски со повеќе регионални и локални провајдери, како и со специјализирани провајдери, вклучувајќи ги Google, Cloudflare, Amazon и Facebook. Присутни сме во Интернет менувачници, како во европската менувачница DATAIX, македонската менувачница IXP.MK и бугарската менувачница BIX, преку кои се поврзуваме со голем број на Интернет и хостинг провајдери. Овие врски обезбедуваат значително подобар проток и латенција, бидејќи сообраќајот се рутира директно наместо преку глобални провајдери.

Секоја врска е обезбедна преку две или три гео независни патеки. Оваа редунданост е овозможена преку сопствената регионална мрежа на Intesrpace која фунционира во ринг топологија на релација Македонија - Бугарија - Србија - Словенија - Хрватска - Босна - Црна Гора - Косово - Македонија, со три поголеми точки на присуство во дата центри во Скопје, Белград и Софија.
Interspace клауд платформата функционира во согласност со највисоки стандарди и строги процедури кои подлежат на редовна сертификација, и тоа:

ISO 27001 сертификат за систем за управување со информатичка безбедност.
ISO 20000-1 сертификат за управувачки процеси за ефективна испорака на IT услуги.
ISO 22301 сертификат за деловен континуитет во случај на инцидент или катастрофа.
ISO 9001 сертификат за систем за управување со квалитет.
ISO 14001 сертификат за одговорно управување со животна средина.
Лиценца од највисоко ниво А за проектирање на фибер оптичка инфраструктура.
 
 
ДАТА ЦЕНТАР ИНФРАСТРУКТУРА
Нашите дата центари базираат исклучиво на највисока класа на опрема од признаени вендори, бидејќи како основен бизнис опслужуваме системи со критично ниво на важност. Не користиме економичен хардвер или рачно склопени сервери.

Серверите и повразните системи од клауд платформата се хостираат во наши дата центри, со што имаме целосна контрола за обезбедување на постојан квалитет и осигурување на достапност 24/7/365. Примарните дата центри се лоцирани во Скопје, а disaster recovery дата центарот е лоциран на безбедна далечина на 100км од Скопје.

Каратеристики на дата центрите
Електричен систем
Дупли-одвоени електрични приклучоци (А+Б) до секој ормар, кои се заштитени со одвоени (A+B) УПС системи. Заштитено редундантно напојување со (A+B) агрегатски системи. Трансформаторот на струја во објектот е приклучен на главната електрична станица со две георгафски одвоени линии.
Систем за ладење
Редундантни системи за ладење од дата центар класа, кои одржуваат оптимална температура за да системите имаат максимални перформанси и доверливост. Изолација на ладен коридор, за зголемување на ефикасноста на ладењето со насочување на студениот воздух таму каде што е најпотребен.
Заштита од пожар
Повеќе-зонски систем за детекција на пожар. Систем за автоматско гасење на целата просторија оддеднаш со користење на чисти супстанци. Вратата и електричните кабли се сертифицирани за 90 минутна издржливост на оган.
Заштита од протекување и влага
Автоматизиран систем за детекција протекување течности во дата центарот. Автоматизирани одвлажнувачки системи за регулирање на влажноста на воздухот.
Физичка заштита
24 часовно обезбедување на зградата од сертифицирана агенција. Постојан видео надзор низ просториите во објектот.
Мрежна и кабелска инфраструктура
Mрежна инфраструктура од последна генерација со терабитен капацитет. Повеќе целосно одвоени влезови за оптички кабли во комлексот и во самиот дата центар.
Про-активен мониторинг
Сеопфатен мониторинг кој ги покрива сите аспекти на инфраструктурата, вклучувајќи сервери, мрежни уреди и конекции, системи за ладење, електрични системи и други елементи. Внатре во самите уреди мониторираме процесори, дискови, вентилатори, температура, напојувања, јачина на оптички сигнал и многу други компоненти. Ова ниво на мониторинг ни овозможува брзо да детектираме и решиме проблеми кои можат да настанат, пред да ги афектираат корисниците.
ПАСИЈА ДА СЕ РАБОТИ НАЈДОБРО
 • Највисока класа

  Посветени за беспрекорни услуги од највисока класа, обезбедени исклучиво преку системи од највисок квалитет.

 • Најдобри цени

  Најдобри цени за категорија на перформанси. Прилагодени услови за вашата компанија.

 • Корисниците во преден план

  Врховна посветеност за одржување на задоволството на клиентите на највисоко ниво.

 • Водечки модел за SLA

  SLA осигуран со 24/7 проактивен мониторинг за осигирување висока достапност за операции од критична важност.

 • 24/7/365

  Директен и брз контакт во било кое време со лица од продажба и техника дедицирани за вашата компанија.

 
Препораки за клауд услуги 
Групацијата ОНЕ, вклучувајќи ги институциите ОНЕ Лизинг, ОНЕ Финанце, ОНЕ Ауто и ОНЕ Рентал, е бизнис кој се гради врз принципите на посветеност, експертиза, иновации и ефикасност. Во нашето работење користиме клауд виртуелни сервери за различни апликации кои ги користат нашите вработени и клиенти.

Сите наши виртуелни сервери ги префрливме од Amazon Web Services (AWS) во Interspace. Тоа навистина ни помогна да се справиме со зголемените трошоци предизвикани од потребите за сервери со поголем капацитет. Едноставноста на веб панелот за управување, во комбинација со алатките за заштите на податоците на безбедна далечна (disaster recovery) и исклучителните перформанси на серверите, ни влева сигурност дека нашите бизнис процеси имаат стабилна ИТ инфраструктура.
PrimePoint Partners е водечка консултантска компанија за менаџмент во Западен Балкан, специјализирана за имплементација на програми за економски развојни програми со високо влијание, стратешко советување, бизнис развој и достап до финансиски.

Ние ги користиме клауд виртуелните сервери на Interspace за нашиот обемен систем за документација, алатки за соработка и проект менаџмент, како и приватни online состаноци. Исто така, ја користиме клауд метро услугата на Interspace која ни овозможува да ги соединиме нашите канцеларии во Македонија (Скопје, Охрид) и Црна Гора (Подгорица) во една обединета канцелариска мрежа.

Стабилноста на нивните системи ни овозможува сервисите кои ги користиме да се постојано во функција. Нивната технологија за заштита на податоци ни овозможува да активираме disaster recovery како и дневни резервни копии со еден клик.

Нашето искуство со клауд услугите на Interspace е апсолутно позитивно. Interspace поседува високо ниво на професионализам што е од витално значење за сложените процеси кои ги спроведуваме и квалитетот на услуги кој го обезбедуваме на нашите клиенти.
Македонската радио телевизија (МРТ) е јавен радиодифузен сервис, кој има повеќе од 700 вработени и соработници кои секојдневно работат на производство и емитување на радио и ТВ програми од сите жанрови.

МРТ ја користи клауд и онлајн видео платформата на Interspace за нашите сервиси за прикажување онлајн содржини во живо и on-demand. Клауд решението вклучува сервери што се протегаат на 3 континента, со архитектура за приказ на содржина по најниска латенција врз основа на геолокација на посетителите и автоматска репликација за заштита на податоците.

Стотици илјади видеа, како и 12 ТВ и радио канали, беспрекорно се стримуваат преку клауд сервери на Interspace. Содржините се прикажуваат со највисок квалитет, без разлика од каде се поврзуваат гледачите и каков е квалитетот на нивната Интернет конекција.

Interspace платформата автоматски ги прави сите работи во позадина, вклучувајќи енкодирање во повеќе резолуции и дистрибуција на истата содржината од повеќе сервери, овозможувајќи на нашите сервиси беспрекорно да стримуваат содржина до илјадници истовремени гледачи. Нашите администратори се многу задоволни од тоа колку е платформата едноставна за користење, а сепак обезбедува толку сложени процеси во позадина.
Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) е највисока национална научно-творечка установа основана во 1967 год. МАНУ има издадено илјадници научни трудови од сите сфери на науката и уметностите.

За потребите за напредна дигитализација и заштита на електронските бази на податоци, во 2017 година МАНУ ја избра клауд платформата на Interspace. До денес остануваме клиенти на Interspace бидејќи имаме само позитивно искуство, особено со стабилноста на системите, неверојатната техничка поддршка и едноставните веб алатки за управување.
 
Нашата веб страна користи колачиња. Ако продолжите со нејзино користење, се согласувате да користиме колачиња и ги прифаќате нашите Услови за користење и политика на приватност.    Разбирам