Клауд VPN PointConnect
Приватни конекции од компјутери и смрaтфони до вашите клауд сервериVPN клиенти
за сите ОСи


Подесување со
неколку клика


Напредна VPN
технологија


Бесплатна клауд
приватна мрежа


Конекција од
висока класа


Disaster
recovery

Што е Клауд VPN PointConnect? 
Клауд VPN PointConnect овозможува индивидуални компјутери или смартфони да се поврзуваат безбедно со вашата клауд приватна мрежа од било каде во светот. Откако ќе се поврзат, тие можат да пристапат до било кој од вашите виртуелни приватни сервери, дедицирани сервери и метро Етернет точки користејќи ги нивните приватни IP адреси.

Генијалноста е што може повеќе ваши корисници да пристапуваат до било кој сервер во вашата клауд приватна мрежа преку само една Клауд VPN услуга. Друга добивка е што може да имате сервери само со приватна IP, а сепак да се пристапуваат преку Интернет.

Совршена можност за провајдери на CRM, ERP и слични услуги, кои сакаат да ги заштитат своите податоци од јавна изложеност, а сепак да овозможат безбеден кориснички пристап за нивните клиенти преку Интернет. Идеално решение за безбедно поврзување на телеработници со корпоративни апликации од далечена локација.

Нашето VPN решение е исклучително лесно за употреба. Креирате корисници во контролниот панел, потоа тие подесуваат VPN клиент на нивниот компјутер со детали за пристап кои им ги праќате.
 
Пакети и цени 
ПакетМакс тунели / КориснициМесечен надомест
(без ДДВ 18%)
 
CVPN-1010Вклучена€ 6
CVPN-2020Вклучена€ 10
CVPN-5050Вклучена€ 20
CVPN-100100Вклучена€ 40
CVPN-200200Вклучена€ 80
CVPN-300300Вклучена€ 110
Нарачај Клауд VPN PointConnect
  Назад кон листа на пакети
 Започнете со InterspaceПриклучете се за да истражите за ВПН услугата и можностите на Interspace клауд
 
Предности на Interspace клауд VPN 
VPN конекции од индивидуални компјутери или смартфони се конфигурираат многу лесно. Го користите веб контролниот панел My Interspace преку кој креирате корисници со лозинки за пристап. Потоа вашите корисници подесуваат VPN клиент на нивниот компјутер со детали за пристап кои им ги праќате. Вашите корисници не мораат ништо да инсталираат, бидејќи има вградени VPN клиенти во Windows, MAC OS, Linux, iOS и Android кои безпрекорно функционираат со нашата технологија.

Контролниот панел My Interspace нуди и алатки за следење и управување со воспоставените VPN сесии. Можете да следите кои се моменталните активни сесии, со детали за тоа кој корисник или канцеларија е поврзана, од која IP адреса, колку време итн. Можете да исклучите одредена сесија и да забраните понатамошен пристап за корисникот или канцеларискиот рутер. Во контролниот панел се чуваат записи за сите воспоставени конекции во минатото, со детали за време кога се вклучиле/исклучиле, од која IP адреса и други детали корисни за безбедносна проверка.
VPN конекциите креираат безбедени тунели за пренос на податоци меѓу сите поврзани точки, шифрирајќи ги податоците кои патуваат преку Интернет. Клауд VPN услугата на Interspace базира на VPN технологија која користи комбинација од IKEv2 и IPSec, осигурувајќи безбедност и брза конекција. IKEv2 е напреден протокол за шифрирање и автентикација развиен од Cisco и Microsoft. Во комбинација со IPSec, IKEv2 нуди уште поголема безбедност, резултирајќи во еден од најдоверливите VPN протоколи достапни денес.

Како дел од Interspace Интерспејс Клауд платформата, VPN системот има многу висока достапност благодарение на технологиите за редунтантност како што е disaster recovery репликацијата, која постојано креира идентичен standby Cloud VPN систем 100km оддалечен од примарниот. Во случај на инцидент во примарната локација, репликата се активира веднаш, обезбедувајќи идентичен VPN систем кој работи со оригиналните конфигурации, како лозинки за VPN корисници.

Изградена врз инфраструктура подготвена за иднината, Interspace Клауд Платформата е дизајнирана да поддржи развој на апликации критични за бизнисот. Системите во Interspace Cloud работат и се движат транспарентно низ големи кластери од редундантни хардверски ресурси кои постојано се одржуваат и надоградуваат, обезбедувајќи беспрекорно искуство без никакви прекини на услугите на корисниците. Прочитајте повеќе
Секој од нашите клиенти кои ќе нарачаат Клауд VPN услуга, добиваат дедициран виртуелен VPN систем со дедицирана IP адреса, кој автоматски ќе биде инсталиран, подесен и континуирано одржуван од Interspace.

Напредната технологија која ја користиме за VPN базира на употреба на јавен домен со валиден јавен SSL сертификат за шифрирање на комуникацијата. Нашата клауд платформа автоматски креира таков домен само за вашиот VPN систем и инсталира/обновува официјален јавен SSL сертификат за него, сето ова бесплатно, целосно елиминирајќи ја потребата вие тоа рачно да го правите.
Interspace Клауд приватна мрежа е Layer 2 етернет мрежа, изолирана и дедицирана само за една организација. Во оваа мрежа, вашите виртуелни приватни сервери, дедицирани сервери, метро етернет точки и други системи во клаудот можат да комуницираат директно и бесплатно преку приватни IP адреси. Вашите серверите кои нема потреба да се пристапуваат директно преку Интернет може да имаат само приватна IP адреса, како дата бази, околина за развој и други позадински сервиси. Прочитајте повеќе

Interspace Клауд нуди неколку технологии кои овозможуваат безбедни конекции до вашата Клауд приватна мрежа од надворешни мрежи како што е Интернетот.

 • Клауд VPN PointConnect овозможува индивидуални компјутери од каде било во светот безбедно да пристапaт до вашите сервери и други системи во клаудот, преку Интернет.
 • Клауд VPN MultiSite овозможува цели LAN мрежи на далечни канцеларии или филијали безбедно да се поврзат меѓусебe или да пристапат до вашата клауд приватна мрежа, од било каде во светот преку VPN рутери поврзани на Интернет.
 • Клауд метро етернет ги интегрира ЛАН мрежите на вашите физички канцеларии со вашата Клауд приватна мрежа, користејќи директни кабелски врски до вашите локации преку фибер оптичка мрежа која функционира независно од Интернетот.
 • Клауд NAT Gateway обезбедува NAT и port-forwarding функционалност, односно овозможува влезни/излезни конекции на Интернет за серверите кои имаат само приватни IP адреси. Прочитајте повеќе

Интернет пристапот во Interspace Клауд базира на нашата телеком мрежа од провајдерско ниво, со пасија дизајнирана да обезбеди конекции со највисок квалитет од/до било која дестинација во светот, резултирајќи во неспоредлива брзина на трансфер и повеќе степена редундантност.

Interspace е телеком провајдер од прва класа, кој оперира со сопствен автономен систем во глобалната BGP мрежа и поседува опсежна фибер оптичка мрежа која се простира на повеќе од 3000 км. Нашата инфраструктура вклучува директни конекции со водечките глобални tier 1 мрежи и стратешки регионални и локални пирингзи, преку кои обезбедуваме врски од највисока класа за професионални бизниси и други провајдери. Прочитајте повеќе
Interspace работи во согласност со највисоките стандарди и се придржува до строги процедури, редовно валидирани преку сертификации, како што е наведно подолу:

 • ISO 27001: Сертификат за нашиот систем за управување со информатичка безбедност.
 • ISO 20000-1: Сертификат за управувачки процеси за ефективна испорака на IT услуги.
 • ISO 22301: Сертификат за обезбедување на континуитет во работењето во случај на инцидент или катастрофа.
 • ISO 9001: Сертификат за нашиот систем за управување со квалитет.
 • ISO 14001: Сертификат за одговорно управување со животната средина.
 • Лиценца А за проектирање на мрежи: Највисока акредитација за проектирање на мрежна инфраструктура од висока класа, вклучувајќи дата центар системи и фибер оптички мрежи.
 
 

Инфраструктура на Дата Центри
Примарните дата центри на Interspace се лоцирани во Скопје, а disaster recovery дата центарот е лоциран на безбедна далечина на 100км од Скопје.

Каратеристики на дата центрите

 • Електричен систем
  Дупли-одвоени електрични приклучоци (А+Б) до секој ормар, кои се заштитени со одвоени (A+B) УПС системи. Заштитено редундантно напојување со (A+B) агрегатски системи. Трансформаторот на струја во објектот е приклучен на главната електрична станица со две георгафски одвоени линии.
 • Систем за ладење
  Редундантни системи за ладење од дата центар класа, кои одржуваат оптимална температура за да системите имаат максимални перформанси и доверливост. Изолација на ладен коридор, за зголемување на ефикасноста на ладењето со насочување на студениот воздух таму каде што е најпотребен.
 • Заштита од пожар
  Повеќе-зонски систем за детекција на пожар. Систем за автоматско гасење на целата просторија оддеднаш со користење на чисти супстанци. Вратата и електричните кабли се сертифицирани за 90 минутна издржливост на оган.
 • Заштита од протекување и влага
  Автоматизиран систем за детекција протекување течности во дата центарот. Автоматизирани одвлажнувачки системи за регулирање на влажноста на воздухот.
 • Физичка заштита
  24 часовно обезбедување на зградата од сертифицирана агенција. Постојан видео надзор низ просториите во објектот.
 • Мрежна и кабелска инфраструктура
  Mрежна инфраструктура од последна генерација со терабитен капацитет. Повеќе целосно одвоени влезови за оптички кабли во комлексот и во самиот дата центар.
 • Про-активен мониторинг
  Сеопфатен мониторинг кој ги покрива сите аспекти на инфраструктурата, вклучувајќи сервери, мрежни уреди и конекции, системи за ладење, електрични системи и други елементи. Внатре во самите уреди мониторираме процесори, дискови, вентилатори, температура, напојувања, јачина на оптички сигнал и многу други компоненти. Ова ниво на мониторинг ни овозможува брзо да детектираме и решиме проблеми кои можат да настанат, пред да ги афектираат корисниците.

Пасија за најдобро

Највисока класа

Посветени за беспрекорни услуги од највисока класа, обезбедени исклучиво преку системи од највисок квалитет.

Најдобри цени

Најдобри цени за категорија на перформанси. Прилагодени услови за вашата компанија.

Корисниците во преден план

Врховна посветеност за одржување на задоволството на клиентите на највисоко ниво.

Водечки модел за SLA

SLA осигуран со 24/7 проактивен мониторинг за осигирување висока достапност за операции од критична важност.

24/7/365

Директен и брз контакт во било кое време со лица од продажба и техника дедицирани за вашата компанија.

 
Препораки за клауд услуги 
Групацијата ОНЕ, вклучувајќи ги институциите ОНЕ Лизинг, ОНЕ Финанце, ОНЕ Ауто и ОНЕ Рентал, е бизнис кој се гради врз принципите на посветеност, експертиза, иновации и ефикасност. Во нашето работење користиме клауд виртуелни сервери за различни апликации кои ги користат нашите вработени и клиенти.

Сите наши виртуелни сервери ги префрливме од Amazon Web Services (AWS) во Interspace. Тоа навистина ни помогна да се справиме со зголемените трошоци предизвикани од потребите за сервери со поголем капацитет. Едноставноста на веб панелот за управување, во комбинација со алатките за заштите на податоците на безбедна далечна (disaster recovery) и исклучителните перформанси на серверите, ни влева сигурност дека нашите бизнис процеси имаат стабилна ИТ инфраструктура.
PrimePoint Partners е водечка консултантска компанија за менаџмент во Западен Балкан, специјализирана за имплементација на програми за економски развојни програми со високо влијание, стратешко советување, бизнис развој и достап до финансии.

Ние ги користиме клауд виртуелните сервери на Interspace за нашиот обемен систем за документација, алатки за соработка и проект менаџмент, како и приватни online состаноци. Исто така, ја користиме клауд метро услугата на Interspace која ни овозможува да ги соединиме нашите канцеларии во Македонија (Скопје, Охрид) и Црна Гора (Подгорица) во една обединета канцелариска мрежа.

Стабилноста на нивните системи ни овозможува сервисите кои ги користиме да се постојано во функција. Нивната технологија за заштита на податоци ни овозможува да активираме disaster recovery како и дневни резервни копии со еден клик.

Нашето искуство со клауд услугите на Interspace е апсолутно позитивно. Interspace поседува високо ниво на професионализам што е од витално значење за сложените процеси кои ги спроведуваме и квалитетот на услуги кој го обезбедуваме на нашите клиенти.
Automotive AI Solutions развива врвна технологија за автопилот, со мисија да постави нови стандарди за безбедност и ефикасност во автомобилската индустрија. Одлучивме да преминеме на HPC Elastic Cloud VPS на Interspace кога нашиот проект бараше доверлив HPC компјутинг со подобрена поддршка за складирање, дизајниран за огромен проток на податоци со ниска латентност. Оваа одлука ни овозможи полесно нагорно скалирање без загуба на перформанси и поефикасно обучување на модели и изведување симулации.

Дополинтелно, Cloud VPN Multisite услугата му овозможува на нашиот тим да остане поврзан со дневен трансфер на податоци и безбеден пристап до ресурсите за компјутинг. Оваа беспрекорна поврзаност значително ги забрза нашите процеси, овозможувајќи ни да иновираме и итерираме за пократко време.

Посветеноста на Interspace кон висока достапност и брза имплементација ни даде самодоверба да ги поместиме границите на она што е можно во светот на автомобилската вештачка интелигенција.
Македонската радио телевизија (МРТ) е јавен радиодифузен сервис, кој има повеќе од 700 вработени и соработници кои секојдневно работат на производство и емитување на радио и ТВ програми од сите жанрови.

МРТ ја користи клауд и онлајн видео платформата на Interspace за нашите сервиси за прикажување онлајн содржини во живо и on-demand. Клауд решението вклучува сервери што се протегаат на 3 континента, со архитектура за приказ на содржина по најниска латенција врз основа на геолокација на посетителите и автоматска репликација за заштита на податоците.

Стотици илјади видеа, како и 12 ТВ и радио канали, беспрекорно се стримуваат преку клауд сервери на Interspace. Содржините се прикажуваат со највисок квалитет, без разлика од каде се поврзуваат гледачите и каков е квалитетот на нивната Интернет конекција.

Interspace платформата автоматски ги прави сите работи во позадина, вклучувајќи енкодирање во повеќе резолуции и дистрибуција на истата содржината од повеќе сервери, овозможувајќи на нашите сервиси беспрекорно да стримуваат содржина до илјадници истовремени гледачи. Нашите администратори се многу задоволни од тоа колку е платформата едноставна за користење, а сепак обезбедува толку сложени процеси во позадина.
Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) е највисока национална научно-творечка установа основана во 1967 год. МАНУ има издадено илјадници научни трудови од сите сфери на науката и уметностите.

За потребите за напредна дигитализација и заштита на електронските бази на податоци, во 2017 година МАНУ ја избра клауд платформата на Interspace. До денес остануваме клиенти на Interspace бидејќи имаме само позитивно искуство, особено со стабилноста на системите, неверојатната техничка поддршка и едноставните веб алатки за управување.
 


Нашата веб страна користи колачиња. Ако продолжите со нејзино користење, се согласувате да користиме колачиња и ги прифаќате нашите Правни информации.    Разбирам