Актуелни новости 
Претставување на новата услуга Cloud VPN MultiSite
Овозможување на безпрекорна поврзаност помеѓу далечни локации и серверите во Interspace Клауд
Претставување на новата услуга Cloud VPN MultiSite
20-Март-2024
Овозможување на безпрекорна поврзаност помеѓу далечни локации и серверите во Interspace Клауд
Во ера кога границата помеѓу физичките и дигиталните канцеларии продолжува да се намалува, во Interspace сме среќни да го објавиме пуштањето на нашата нова услуга Клауд VPN MultiSite. Оваа нова услуга е дизајнирана да го намали јазот меѓу филијалите или далечните канцеларии и централизираните ресурси во Interspace Клауд, овозможувајќи поинтегрирана и поефикасна дигитална работна средина.

Поедноставување на поврзувањето од далечина

Клауд VPN MultiSite овозможува непречена и безбедна поврзаност помеѓу различните филијали/канцеларии на вашата компанија и приватната мрежа во Interspace Клаудот. Без разлика дали вашиот тим работи од различни градови, земји или од комфорот на своите домови, нашата услуга осигурува дека сите остануваат поврзани со корпоративните апликации и податоци.

Нашата услуга значително ги поедноставува сложените технички активности кои се прават при подесувањето на VPN.Преку нашиот веб контролен панел My Interspace, конфигурирањето и мониторингот на вашите VPN конекции се прави со неколку кликови. Ова решение му овозможува на вашиот ИТ тим да посвети повеќе време и внимание на стратешки технички задачи, наместо на секојдневно менаџирање на VPN мрежата.

Зошто да го изберете Cloud VPN MultiSite од Interspace?

Услугата Cloud VPN MultiSite од Interspace се истакнува со низа на уникатни предности:

  • Едноставено конфигурирање и мониторинг. Преку контролниот панел My Interspace лесно се прави конфигурација, се мониторираат активните сесии и се анализираат записи од минатите сесии.
  • Напредна безбедност. Користеме најнови VPN технологии за енкриптирана комуникација, осигурувајќи дека вашите податоци се пренесуваат безбедно преку Интернетот.
  • Дедицирани ресурси. Cloud VPN услугата вклучува и дедициран VPN appliance, дедицирана IP адреса, домен и SSL сертификат, сите подесени и редовно одржувани од Interspace, без дополнителни трошоци.
  • Дизајнирана за високи перформанси. Нашата клауд платформа, поддржана од телекомуникациона мрежа од висока класа, овозможува поврзаност на VPN мрежата со стабилни и брзи конекции.

Лесен премин кон унифицирана мрежа

Додека компаниите продолжуваат да се соочуваат со предизвиците како да креираат работна околина во која вработените учестуваат од далечни локации, Клауд VPN MultiSite од Interspace се појавува како клучно решение за безпрекорна интеграција на вработените и работните процеси. Нашата врвна посветеност на едноставност, безбедност и перформанси нè позиционира како доверлив партнер на вашиот пат во дигиталната трансформација.

За повеќе информации како да ги воздигнете вашите приватни мрежи на повисоко ниво, ве покануваме да ја посетите страната за Interspace Cloud VPN MultiSite.
Револуција во автоматизацијата за подигање на клауд сервери
Поместување на границите за провизионирање и прилагодување на клауд сервери до неверојатни нивоа
Револуција во автоматизацијата за подигање на клауд сервери
02-Февруари-2024
Поместување на границите за провизионирање и прилагодување на клауд сервери до неверојатни нивоа
Содржината е достапна само на англиски јазик.
The Interspace Cloud Platform has long enabled the rapid deployment of systems on cloud servers, delivering servers complete with OS and applications, ready for use in approximately one minute. This swift deployment feature has been available in other leading cloud platforms as well.

Now, Interspace is proud to announce an extraordinary enhancement to the Interspace Cloud Platform: the ability for users to pre-configure their systems with custom settings before the installation begins. This upgrade introduces a powerful innovation in the world of server deployment automation where time and efficiency are of the essence.

The process is remarkably straightforward: A single click initiates the installation, and users are presented with an intuitive, pre-installation setup form. This form collects essential information, including access details, domains, ports for remote connections and other application-specific parameters.

As a result, the deployment of a fully customized system is completed within a minute, including the installation of the operating systems and apps with customized configuration. This impressively short amount of time for such a complex installation sets new standard for efficiency and user customization in cloud computing.

This feature is available when new servers are deployed but can also be utilized to reinstall the system on existing servers.

Sample Pre-Installation Setup Form

Below is a sample pre-installation setup form for deploying WordPress LEMPP, an all-in-one package that integrates WordPress, Linux Debian, Nginx, MariaDB, PHP and phpMyAdmin.

All necessary information is gathered prior to the commencement of the installation. The pre-filled passwords and other values are randomly autogenerated for convenience. This ensures a smooth and automated configuration throughout the installation process, tailored to your specifications.

About the Interspace Cloud Platform

Built on a future-ready, elastic infrastructure, the Interspace Cloud Platform is designed to support evolving business-critical applications. It allows for dynamic adjustments by adding or removing resources and features such as IPs, private networks, and backup and disaster recovery options with ease. Transitioning between plans to rescale RAM, CPU, and storage capacities is straightforward, ensuring that your server always aligns perfectly with your needs.

Our platform is renowned for its advanced architectural design, the result of Interspace's commitment to in-house innovation and software development. By adopting the latest technology and development practices, we guarantee peak performance, scalability and security.

Join us in exploring the future of cloud computing. Visit https://interspace.com to learn more about our cloud products and services.

Значително намалени цени на Дедициран ВПС!
Трансформирајте ги вашите операции со нашата премиум линија на клауд ВПСи, сега достапни по непобедливи цени!
Значително намалени цени на Дедициран ВПС!
22-Септември-2023
Трансформирајте ги вашите операции со нашата премиум линија на клауд ВПСи, сега достапни по непобедливи цени!
Содржината е достапна само на англиски јазик.
Interspace is thrilled to announce a substantial price reduction on Dedicated VPS, our flagship line of virtual private servers in the cloud, designed with plenty of NVMe space and included traffic. This change reflects our unwavering commitment to a customer-first approach and our ongoing dedication to delivering premium services at unbeatable value.

Interspace's cloud platform is renowned for its robust, secure, and high-performing infrastructure, catering to a diverse range of clients. From prominent corporations to emerging startups, our services have been the backbone of seamless and efficient operations, supported by cutting-edge technology and unparalleled professional support.

The growing trend of migration to Interspace underscores the exceptional value in our offerings. Clients are choosing Interspace Cloud over other established cloud platforms because of our user-centric approach, high performance and competitive pricing we offer.

We at Interspace are excited about this change and are eager to see more businesses experience enhancements in operational efficiency, data security and technical advancement.

We welcome you to explore the newly priced Dedicated VPS plans.
Последни настани 
Interspace на престојната SEE 12 средба
Соработка за подобрување на поврзаноста и технолошките иновации во Југоисточна Европа
Interspace на престојната SEE 12 средба
20-Февруари-2024
Соработка за подобрување на поврзаноста и технолошките иновации во Југоисточна Европа
Содржината е достапна само на англиски јазик.
Interspace is thrilled to announce its participation in the upcoming South East Europe (SEE) 12 meeting, which will take place in Athens, Greece, from 22-23 April 2024.

Since 2011, the RIPE NCC has been instrumental in organizing these regional gatherings, bringing together network engineers, academics, regulators, and other technical professionals. These meetings serve as a vital platform for sharing knowledge, discussing the latest advancements, and forging new collaborations.

By participating in SEE 12, Interspace reaffirms its commitment to the technological empowerment of South East Europe. This event represents a key opportunity for us to collaborate, share insights, and contribute to the region's ongoing digital transformation.

We invite you to stay connected with us and the broader SEE community as we continue to explore new frontiers in connectivity and innovation. View the event's agenda and feel free to reach out to us via email at [email protected] if you would like to meet or need further information. Together, we can build a more connected and innovative future for South East Europe.
Впечатоци на Interspace од AI Tech Summit 2023
Спој на иновации и вештини. Споделување меѓу визионери, професионалци и останати преставници од динамичниот свет на AI
Впечатоци на Interspace од AI Tech Summit 2023
02-Октомври-2023
Спој на иновации и вештини. Споделување меѓу визионери, професионалци и останати преставници од динамичниот свет на AI
Содржината е достапна само на англиски јазик.
We’ve just rounded off our participation at the AI Tech Summit in Skopje from 29-30 September 2023. It was an exciting hub filled with tech enthusiasts, industry pros, and experts, all discussing the impact of AI in transforming various sectors like finance and law, making them more streamlined and reliant on data.

Our mission at Interspace was to dive deep into conversations about the revolutionary possibilities of AI and cloud tech. Innovation is our game, with many clients already utilizing AI on our solid and expandable cloud infrastructure. Being there, interacting with tech aficionados, and sharing thoughts on how Interspace can fast-track AI projects was truly exhilarating!

Our stand was a hotspot for enlightening conversations, focusing on how Interspace can play a key role in many tech journeys. Our team was ready to listen and share, highlighting the adaptability, expandability, and support for AI initiatives that our platform offers.

Meeting with pros and fans keen on unlocking the potential of AI had us excited about the progress we can achieve together going forward.

For more info on what Interspace brings to the table in cloud solutions, feel free to check out our website.

Впечатоци на Interspace од CEE CEE 2023
Истражување на телекомуникациската сцена и споделување на увиди за иднината на големопродажните телекомуникациски услуги
Впечатоци на Interspace од CEE CEE 2023
11-Септември-2023
Истражување на телекомуникациската сцена и споделување на увиди за иднината на големопродажните телекомуникациски услуги
Содржината е достапна само на англиски јазик.
This September, Interspace had the opportunity to attend the CEE CEE summit in Belgrade. CEE CEE is one of the most respected meeting hubs in the region, focused on challenges and emerging opportunities in the telecom wholesale landscape.

Being at CEE CEE 2023 was all about engaging. The event gave us a chance to discuss industry trends, upcoming challenges, and opportunities for collaboration.

We spoke with prospective partners and existing clients, gaining valuable feedback on how we can enhance our telecom services. Conversations ranged from the technical nuances of connection capacities to the prospects of 5G technology in reshaping our industry.

One of the most exciting aspects of the event was the opportunity to discover a host of new avenues for collaboration. Expect new developments from Interspace inspired by the insights gained from this summit.

For more information about how Interspace can improve your connectivity, feel free to visit our website.

 
ЕЛАСТИЧЕН КЛАУД ВПС
Еластичен Клауд ВПС претставува виртуелна машина која работи врз напредни клауд и мрежни технологии, нудејќи значителни предности во споредба со традиционалниот ВПС хостинг и непобедлив однос на цена со перформанси.

Поставете OS со апликации за само 1 мин. На еден клик автоматски бекапи, снапшоти и disaster recovery реплика, зачувани во друг дата центар на безбедна далечина. Нова ген на AMD EPYC, ултра брзи NVMe дискови, дедицирани конекции и бесплатна приватна мрежа.
ИНТЕРНЕТ ПРИСТАП
Интернет од највисока класа за професионални потреби. Супериорна точка-до-точка оптичка линија, симетричен download и upload, неограничен сообраќај, SLA договор и статичка ИП. Директни конекции со врвните глобални провајдери.

Нашата мрежна архитектура е со пасија дизајнирана да обезбеди конекции со највисок квалитет до било која дестинација во светот, резултирајќи во неспоредлива брзина на трансфер и повеќе степена редундантност.
МЕТРО ЕТЕРНЕТ
Поврзете една или повеќе далечни локации во една приватна мрежа, користејќи супер брзи фибер оптички линии со загарантиран проток.

Доколку користите наши виртуелни приватни сервери или дедицирани сервери, можете да ги соедините приватните мрежи на вашите сервери и канцеларии.

Направете значително намалување на трошоците преку споделување на дисков простор, IP телефонија и други ИТ ресурси помеѓу повеќе локации.
КЛАУД ВЕБ ХОСТИНГ
Веб хостинг во клауд инфраструктура, поддржан од највисока класа на системи за професионално ВЕБ присуство. Автоматски бекапи и disaster recovery реплика кои се чуваат во друг дата центар на безбедна далечина.

Извонреден однос на цена со перформанси. Користиме највисока класа на опрема бидејќи примарно опслужуваме системи од критична важност. AMD EPYC процесори од новата генерација, ултра брзи NVMe дискови, ECC меморија и дедициран Интернет.
КЛАУД VPN POINTCONNECT
Клауд VPN овозможува индивидуални компјутери да се поврзуваат безбедно со вашата клауд приватна мрежа од било каде во светот, преку шифрирање на податоците кои патуваат преку Интернет. Откако ќе се поврзат, тие можат да пристапат до било кој од вашите виртуелни или дедицирани сервери, како и метро Етернет точки користејќи ги нивните приватни IP адреси.

Совршенo за провајдери на CRM, ERP и слични услуги, кои сакаат да овозможат безбеден пристап до нивните апликации преку Интернет.
КЛАУД VPN MULTISITE
Клауд VPN MultiSite овозможува цели LAN мрежи на далечни канцеларии или филијали безбедно да се поврзат меѓусебe или да пристапат до вашата клауд приватна мрежа, од било каде во светот преку VPN рутери поврзани на Интернет. Дополнително, Клауд VPN MultiSite овозможува поврзување и од индивидуални компјутери или смартфони.

Совршенo прилагодено за банки, развивачи на софтвер, call центри и провајдери на CRM/ERP продукти.
ДЕДИЦИРАНИ СЕРВЕРИ
Дедицирани сервери на висока класа на хардвер од признаени вендори. Хостингот е во наши дата центри, овозможувајќи ни целосна контрола за обезбедување постојан квалитет и достапност 24/7/365. Избор на примарни дата центри и disaster recovery дата центар лоциран на безбедна далечина.

Kонтрола на напојување (ресетирање, исклучи/вклучи) и бесплатен KVM-преку-IP, достапни 24/7 на еден клик, вклучувајќи и опција за стартување/инсталација на ваши ISO записи.
ДАТАЦЕНТАР КОЛОКАЦИЈА
Заштедете инвестиции преку мигрирање на ИТ опремата во нашиот современ дата центар граден според последните стандарди. Избор на примарни дата центри и disaster recovery дата центар лоциран на безбедна далечина.

Нашиот дата центар и тимот од искусни професионалци е спремен да опслужи ИТ системи со критично ниво на важност, обезбедувајќи високо ниво на редундантност, безбедност и достапност.
ЕЛАСТИЧЕН КЛАУД ВПС
Еластичен Клауд ВПС претставува виртуелна машина која работи врз напредни клауд и мрежни технологии, нудејќи значителни предности во споредба со традиционалниот ВПС хостинг и непобедлив однос на цена со перформанси.

Поставете OS со апликации за само 1 мин. На еден клик автоматски бекапи, снапшоти и disaster recovery реплика, зачувани во друг дата центар на безбедна далечина. Нова ген на AMD EPYC, ултра брзи NVMe дискови, дедицирани конекции и бесплатна приватна мрежа.
ИНТЕРНЕТ ПРИСТАП
Интернет од највисока класа за професионални потреби. Супериорна точка-до-точка оптичка линија, симетричен download и upload, неограничен сообраќај, SLA договор и статичка ИП. Директни конекции со врвните глобални провајдери.

Нашата мрежна архитектура е со пасија дизајнирана да обезбеди конекции со највисок квалитет до било која дестинација во светот, резултирајќи во неспоредлива брзина на трансфер и повеќе степена редундантност.
МЕТРО ЕТЕРНЕТ
Поврзете една или повеќе далечни локации во една приватна мрежа, користејќи супер брзи фибер оптички линии со загарантиран проток.

Доколку користите наши виртуелни приватни сервери или дедицирани сервери, можете да ги соедините приватните мрежи на вашите сервери и канцеларии.

Направете значително намалување на трошоците преку споделување на дисков простор, IP телефонија и други ИТ ресурси помеѓу повеќе локации.
КЛАУД ВЕБ ХОСТИНГ
Веб хостинг во клауд инфраструктура, поддржан од највисока класа на системи за професионално ВЕБ присуство. Автоматски бекапи и disaster recovery реплика кои се чуваат во друг дата центар на безбедна далечина.

Извонреден однос на цена со перформанси. Користиме највисока класа на опрема бидејќи примарно опслужуваме системи од критична важност. AMD EPYC процесори од новата генерација, ултра брзи NVMe дискови, ECC меморија и дедициран Интернет.
КЛАУД VPN POINTCONNECT
Клауд VPN овозможува индивидуални компјутери да се поврзуваат безбедно со вашата клауд приватна мрежа од било каде во светот, преку шифрирање на податоците кои патуваат преку Интернет. Откако ќе се поврзат, тие можат да пристапат до било кој од вашите виртуелни или дедицирани сервери, како и метро Етернет точки користејќи ги нивните приватни IP адреси.

Совршенo за провајдери на CRM, ERP и слични услуги, кои сакаат да овозможат безбеден пристап до нивните апликации преку Интернет.
КЛАУД VPN MULTISITE
Клауд VPN MultiSite овозможува цели LAN мрежи на далечни канцеларии или филијали безбедно да се поврзат меѓусебe или да пристапат до вашата клауд приватна мрежа, од било каде во светот преку VPN рутери поврзани на Интернет. Дополнително, Клауд VPN MultiSite овозможува поврзување и од индивидуални компјутери или смартфони.

Совршенo прилагодено за банки, развивачи на софтвер, call центри и провајдери на CRM/ERP продукти.
 


Нашата веб страна користи колачиња. Ако продолжите со нејзино користење, се согласувате да користиме колачиња и ги прифаќате нашите Правни информации.    Разбирам